Projekt
AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ
V PSYCHIATRII

Projekt

PODPORA NOVÝCH SLUŽEB V PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ – AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ

je spolufinancován Evropskou unií a rozpočtem ČR z projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, ev.č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti ARP. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.
01.01.2021 zahájen provoz na adrese Šumavská 2, Plzeň.

Spolupracujeme s praktickými lékaři, poskytujeme psychiatrickou péči, nově psychologickou diagnostiku, psychoterapii, sociální poradenství a ambulantní léčbu závislostí.

Cílovou skupinou je celé spektrum pacientů s duševními nemocemi, zvláště pak pacienti s kombinovanou problematikou v oblasti sociální, s potřebou kombinovaně psychoterapeutické a psychofarmakologické péče a pacienti se závislostí.

Návštěva nejlépe po předchozí domluvě (tel: 777 732 244),
v případě akutních stavů bude ošetření provedeno dle časových a personálních možností pracoviště.

 

Pracovní doba:
PhDr. Nová – klinický psycholog: po-pá 08:00 -16:00
Bc. Vávrová – sestra pro péči v psychiatrii: po-pá 08:00 -16:00
MUDr. Janů – psychiatr návykové nemoci: út 07:00 – 15:00, st 07:00 -17:00, pá 08:00 – 10:00 
Mgr. Matoušková – zdravotně sociální pracovník: út 07:00 – 17:00, pá 07:00 – 17:00