O NÁS

Jsme tým lidí, který již řadu let pracuje v oblasti psychického zdraví, výzkumu a léčby duševních nemocí. Snažíme se přinášet ověřené i nové léčebné a diagnostické postupy do ČR. Máme zkušenost s prací v lůžkových zařízeních a v ambulancích v ČR i v zahraničí. MUDr. Luboš Janů Ph.D. je držitelem atestace z psychiatrie I. a II. stupně, atestace z psychoterapie, z léčby návykových nemocí, přednášel a předsedal na World Federation of Societies of Biological Psychiatry, European Psychiatric Association nebo World Psychiatric Association. Byl zástupcem ČR v European board of psychiatry – section of psychiatry.
V současnosti je předsedou redakční rady Psychiatrie pro praxi a člen RR Česká a slovenská psychiatrie.

PSYCHIATRICKÁ PÉČE A CENTRUM PORUCH PAMĚTI         
Pracujeme v ambulancích psychiatrie v Tachově, Boru, Plané, ve Stříbře a v Plzni. Přinášíme nejnovější léčebné postupy v oblasti farmakoterapie, psychoterapie a biologických metod (léčba světlem) léčby psychických potíží. Zajistíme testování kognitivních (paměti) funkcí i další (zobrazovací) vyšetření. Umožníme trénování kognitivních dovedností i doma.

The healthcare (psychiatry, psychotherapy) is available for English speeking patients as well. Please, dont hesitate to contact us.
Wir bieten die Gesundheitspflege (Psychiatrie, Psychotherapie) auch für deutchsprachende Pazienten. Sie können uns fragen.

Kmenoví zaměstnanci:

PhDr. Barbora Nová
MUDr. Miroslava Žáčková
MUDr. Pavlína Špinková
MUDr. Kateřina Nalosová
Bc. Daniela Vávrová
Bc. Lenka Pletichová
MUDr. Luboš Janů Ph.D.

 
Náš tým se mění podle nabízených služeb.
V našem týmu podle potřeb máme ještě další kolegy z oborů: psychiatrie, psychologie, neurologie a řady dalších oborů.