KLINICKÝ VÝZKUM

Snažíme se přinášet nové, ale výhradně předchozím výzkumem ověřené léčebné a diagnostické postupy do ČR. Výzkumem v oblasti kognitivních poruch, depresí, úzkostných poruch, schizofrenie, demence, únavových stavů a závislostí se zabýváme od roku 1997. Máme k dispozici 2 ordinace s vlastním vybavením pro klinická hodnocení, pracují zde 3 atestovaní psychiatři, 2 diplomované zdravotní sestry – studijní koordinátor a další pracovníci podle aktuální potřeby. Spolupracujeme s řadou psychiatrických zařízení v západních Čechách, s psychology, neurology, očním lékařem, gynekologm, revmatologem, kardiologem a gastroenterologem. 
Náklady spojené s účastí hradíme.

MUDr. Luboš Janů Ph. D. pracuje jako hlavní zkoušející v klinických hodnoceních II-IV. fáze od roku 1999. Pracujeme i na vlastním výzkumu, publikujeme, přednášíme, vyučujeme, školíme a trénujeme také ostatní psychiatry, medical advisory a farmaceutické reprezentanty. Výzkum pro nás není nutnou obživou, ale stále nás zajímá a baví. Všichni členové splňují podmínky pro samostatný výkon povolání, mají mnohaleté zkušenosti s klinickou praxí i s výzkumem v oblasti demence, schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch. Sesterský personál má nejméně 10 let praxe ve specializovaných zařízeních. Dodržujeme vysoké etické standardy výzkumu, přinášíme nové možnosti léčby pro pacienty.

Možný vstup:

• přídatná léčba neúplně kompenzované depresivní poruchy

léčba rezistentní depresivní poruchy psychedeliky

• přídatná léčba kognitivních dysfunkcí při onemocnění schizofrenií

• biologická léčba migrény

• biologická léčba (a diagnostika) pacientů s mírným postižením v rámci alzheimerovy choroby

• léčba poruch chování (nespavost, deprese, halucinace, podrážděnost, plačtivost…) v rámci organických poruch

• přídatná léčba negativních a kognitivních symptomů u pacientů se schizofrenií


Připravujeme:

• léčba hraniční poruchy osobnosti

• léčba primárních negativních symptomů schizofrenie

• léčba deprese s nadměrnou spavostí