PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

CENTRUM PORUCH PAMĚTI

Nabízíme péči psychiatra v plném rozsahu podle našich kapacitních možností.
Psychiatrická ambulance je v Plzni, Tachově, Stříbro, Plané a Boru. 
Poskytujeme psychoterapie a psychologické konzultace.
Podle aktuálních možností zajistíme při zájmu klienta i účast v klinickém sledování s dosud běžně nedostupnými léčebnými prostředky.
Prohlédněte si odkaz Klinický výzkum.

Z léčebných postupů můžeme nabídnout také léčbu jasným světlem (certifikované přístroje Lumie, viz www.svetlo-lecba.cz)
a řadu dalších postupů.

Oblasti našeho zájmu. Pracujeme častěji s klienty s problematikou:

• poruchy paměti
• 
deprese, schizofrenie, úzkosti

závislosti (včetně kouření, alkoholu a dalších látek)

• relaxační techniky, kognitivní trénink, psychoterapie
• sexuální dysfunkce, zvládání stresové zátěže

Pracujeme v ambulancích psychiatrie v Tachově, Boru, Plané, ve Stříbře a v Plzni.

 Přinášíme nejnovější léčebné postupy v oblasti farmakoterapie, psychoterapie a biologických metod (léčba světlem) léčby psychických potíží. Zajistíme testování kognitivních (paměti) funkcí i další (zobrazovací) vyšetření. Umožníme trénování kognitivních dovedností i doma.

NAŠI KLIENTI

Chceme nabídnout nejen nejnovější možnosti léčby, ale i zlepšit každodenní život. Zaměřujeme se tedy na:

• pacienty a snažíme se zajistit komplexní psychiatrickou péči v psychiatrické ambulanci i v ČR obtížně dostupné léčebné možnosti včetně výzkumných a telemedicíny

• rodinné příslušníky, kterým nabízíme poradenstvím a psychoterapeutickou péči, stejně jako pacientům samotným

• běžnou populaci, kde přinášíme bezpečné a účinné prostředky ke zlepšení výkonu a snížení civilizačních dopadů

• firemní klientelu, kde pomáháme se zpracováním informací (konzultace, tvorba materiálů, překlady Aj, Nj) a s klinickým výzkumem (metodika, schvalovací proces, statistika a další)

Projekt AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ V PSYCHIATRII

PODPORA NOVÝCH SLUŽEB V PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ – AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a rozpočtem ČR z projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, ev.č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217