Anonymní vyšetření prostřednictvím vzdáleného připojení není jen nouzovou možností. Je řada informací, které potvrzují, že zejména úvodní anonymní konzultace má větší léčebný dopad než srovnávané běžné vyšetření nebo psychoterapie. Současný technický stav umožňuje spojení psychiatra s klientem mnoha způsoby. Krom obvyklých telefonátů nebo emailů, patří k jednoduchým možnostem videokonference. V podmínkách ČR považujeme za nejjednodušší zavedený Skype nebo Google+.

 

Pokud máte o tuto formu péče zájem, pošleme vám instrukce pro připojení, případně pro založení uživatelského účtu u poskytovatele služby. Instrukce a založení je zdarma. Současně vám zašleme bankovní spojení a variabilní symbol. Po připsání kreditu na náš účet můžeme začít službu poskytovat. Na vhodný termín je nezbytné se objednat, abychom zajistili zcela diskrétní prostředí bez rušivých vlivů v soukromí.

 

Jedná se o placenou službu. Tím není nijak dotčena možnost telefonické konzultace v rozsahu hrazeném zdravotním pojištěním u pacientů, kteří jsou v naší běžné péči. Prostudujte si také další možnosti naší péče.