A-Shine s.r.o. pilotní Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí je projekt s cílem poskytnout péči z více oblastí (sociální poradenství, psychoterapie, péče ve vlastním sociálním prostředí, psychologická diagnostika) pro pacienty, kde je tato péče potřebná a účelná. Veškerá péče je poskytována v místě zařízení.

 

Zůstává péče psychiatrické ambulance v celé šíři psychických nemocí dospělých včetně péče o pacienty s poruchami paměti a navíc je poskytována péče o pacienty s návykovými nemocemi. Je tedy možné pro pacienta poskytnout kombinovaně péči zdravotní i sociální, lékovou i psychoterapeutickou.

 

Léčba je poskytována podle indikace ošetřujícího lékaře a dle časových možností organizace.

 

Na projekt poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.