VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

                    PAID SERVICES                                                                                                                                             BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

 

Tím nejsou dotčené služby poskytované v rámci smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Placené služby jsou určené pro pacienty nepojištěné nebo pokud výslovně žádají péči mimo zdravotní pojištění. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet po předchozí dohodě s lékařem, ambulance nejsou vybaveny pro hotovostní platbu. Výpis ze zdravotní dokumentace může být také zaslán poštou na dobírku. Nemůže být poskytnut ihned při návštěvě pacienta.

 

0500 Kč   Poradenství pro klienta mimo zdravotní pojištění a 30 min

 

+300 Kč   Eine Untersuchung in einer Fremdsprache 01-59 min (zusätzlich),  Vyšetření v cizím jazyce (po dohodě), za započatých 60 min

+300 Kč   Examination in forein language 01-59 min (extra)

 

+500 Kč   Ošetření v ambulanci mimo ordinační hodiny (po dohodě 30 min)

0300 Kč   Anonymní konzultace prostřednictvím Skype/Google+, telefon a 15 min, emailová zpráva

 

0700 Kč   Psychoterapie individuální, systematická (50 min)

1000 Kč   Psychoterapie párová, jednorázová (50 min)

1000 Kč   Supervize týmová (60 min)

 

1600 Kč   Komplexní vyšetření psychiatrem (90min) – první vyšetření

0800 Kč   Cílené vyšetření psychiatrem (45min) – změna v léčbě

0400 Kč   Kontrolní vyšetření psychiatrem (20min) – kontrola zdravotního stavu, recept

0300 Kč   Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (např. pojistka, oprávnění)

0300 Kč   Orientační test na přítomnost psychoaktivních látek (potvrzení pro pacienta)

0600 Kč   4 dny léčba jasným světlem (30min denně s instruktáží), lze následně odečíst od nákupu přístroje, postačí k průkazu efektu

 

Na výslovnou žádost fyzické nebo právnické osoby, na základě smluvního vztahu. Platné od 01.09.2014