Nabízíme péči psychiatra v plném rozsahu podle našich kapacitních možností. Psychiatrická ambulance je v Plzni, Tachově, Stříbro, Plané a Boru.

Poskytujeme psychoterapie a psychologické konzultace.

Podle aktuálních možností zajistíme při zájmu klienta i účast v klinickém sledování s dosud běžně nedostupnými léčebnými prostředky.

Je možné poskytnout i léčbu mimo zdravotní pojištění a prostředky vzdálené komunikace – videokonference apod.

Z léčebných postupů můžeme nabídnout také léčbu jasným světlem (certifikované přístroje Lumie, viz www.svetlo-lecba.cz) a řadu dalších postupů.

Oblasti našeho zájmu. Pracujeme častěji s klienty s problematikou:

 

  • poruchy paměti
  • závislosti (včetně kouření, alkoholu a dalších látek)
  • relaxační techniky, kognitivní trénink, psychoterapie
  • sexuální dysfunkce, zvládání stresové zátěže

 

NAŠI KLIENTI         Chceme nabídnout nejen nejnovější možnosti léčby, ale i zlepšit každodenní život. Zaměřujeme se tedy na:

pacienty a snažíme se zajistit komplexní psychiatrickou péči v psychiatrické ambulanci i v ČR obtížně dostupné léčebné možnosti včetně výzkumných a telemedicíny

rodinné příslušníky, kterým nabízíme poradenstvím a psychoterapeutickou péči, stejně jako pacientům samotným

běžnou populaci, kde přinášíme bezpečné a účinné prostředky ke zlepšení výkonu a snížení civilizačních dopadů

firemní klientelu, kde pomáháme se zpracováním informací (konzultace, tvorba materiálů, překlady Aj, Nj) a s klinickým výzkumem (metodika, schvalovací proces, statistika, grafické a tiskařské práce…)