Snažíme se přinášet nové, ale výhradně předchozím výzkumem ověřené léčebné a diagnostické postupy do ČR. Výzkumem v oblasti kognitivních poruch, depresí, úzkostných poruch, schizofrenie, demence, únavových stavů a závislostí se zabýváme od roku 1997. Máme k dispozici 2 ordinace s vlastním vybavením pro klinická hodnocení, pracují zde 3 atestovaní psychiatři, 2 diplomované zdravotní sestry – studijní koordinátor a další pracovníci podle aktuální potřeby. Spolupracujeme s řadou psychiatrických zařízení v západních Čechách, s psychology, neurology, očním lékařem, gynekologm, revmatologem, kardiologem a gastroenterologem. Náklady spojené s účastí hradíme.

 

MUDr. Luboš Janů Ph. D. pracuje jako hlavní zkoušející v klinických hodnoceních II-IV. fáze od roku 1999. Pracujeme i na vlastním výzkumu, publikujeme, přednášíme, vyučujeme, školíme a trénujeme také ostatní psychiatry, medical advisory a farmaceutické reprezentanty. Výzkum pro nás není nutnou obživou, ale stále nás zajímá a baví. Všichni členové splňují podmínky pro samostatný výkon povolání, mají mnohaleté zkušenosti s klinickou praxí i s výzkumem v oblasti demence, schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch. Sesterský personál má nejméně 10 let praxe ve specializovaných zařízeních. Dodržujeme vysoké etické standardy výzkumu, přinášíme nové možnosti léčby pro pacienty.

 

možný vstup:

biologická léčba ulcerozní kolitidy/Crohnovy choroby

přídatná léčba (a diagnostika) pacientů s mírným postižením v rámci alzheimerovy choroby

léčba poruch chování (nespavost, deprese, halucinace, podrážděnost, plačtivost…) v rámci organických poruch

přídatná léčba negativních a kognitivních symptomů u pacientů se schizofrenií

přídatná léčba neúplně kompenzované depresivní poruchy

srovnání efektu antidepresiv v zlepšení kognitivních funkcí

přídatná léčba depresivní poruchy esketaminem

přídatná léčba spasticity u roztroušené sklerozy

již naplněno:

srovnání efekt 3M a 6M depotní léčby paliperidonem

přídatná léčba spasticity u roztroušené sklerozy

připravujeme:

léčba hraniční poruchy osobnosti

léčba primárních negativních symptomů schizofrenie

léčba deprese s nadměrnou spavostí