Snažíme se přinášet nové, ale výhradně předchozím výzkumem ověřené léčebné a diagnostické postupy do ČR. Výzkumem v oblasti kognitivních poruch, depresí, úzkostných poruch, schizofrenie, demence, únavových stavů a závislostí se zabýváme od roku 1997. Máme k dispozici 2 ordinace s vlastním vybavením pro klinická hodnocení, pracují zde 3 atestovaní psychiatři, 2 diplomované zdravotní sestry – studijní koordinátor a další pracovníci podle aktuální potřeby. Spolupracujeme s řadou psychiatrických zařízení v západních Čechách, s psychology, neurology, očním lékařem, revmatologem, kardiologem a gastroenterologem.

 

MUDr. Luboš Janů Ph. D. pracuje jako hlavní zkoušející v klinických hodnoceních II-IV. fáze od roku 1999. Pracujeme i na vlastním výzkumu, publikujeme, přednášíme, vyučujeme, školíme a trénujeme také ostatní psychiatry, medical advisory a farmaceutické reprezentanty. Výzkum pro nás není nutnou obživou, ale stále nás zajímá a baví. Všichni členové splňují podmínky pro samostatný výkon povolání, mají mnohaleté zkušenosti s klinickou praxí i s výzkumem v oblasti demence, schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch. Sesterský personál má nejméně 10 let praxe ve specializovaných zařízeních. Dodržujeme vysoké etické standardy výzkumu, přinášíme nové možnosti léčby pro pacienty.

 

PRÁVĚ BĚŽÍ            Pro přesné informace nás, prosím, kontaktujte. Náklady spojené s účastí hradíme.

deprese                                                                                                             VOLNÁ MÍSTA

přídatná léčba kognitivních fcí u schizofrenie                                                   VOLNÁ MÍSTA

Alzheimerova demence – biologická léčba                                                            VOLNÁ MÍSTA

hodnocení efektu léčby u pacientů s mírnou kognitivní poruchou                         VOLNÁ MÍSTA

revmatoidní artritida – biologická léčba                                                                  HODNOCENÍ UKONČENO

ulcerozní kolitida, Crohnova choroba – biologická léčba                                        VOLNÁ MÍSTA

spaticita u roztroušené sklerozy                                                                              KAPACITA NAPLNĚNA

gastroparéza – léčba idiopatické nebo diabetické formy                                         HODNOCENÍ UKONČENO

tardivní dyskinezy (mimovolní pohyby končetin, žmoulání, žvýkání…)                    KAPACITA NAPLNĚNA

přídatná léčba pacientů již léčených pro negativní symptomy schizofrenie             HODNOCENÍ UKONČENO

PLÁNUJEME

generalizovaná úzkostná porucha