Projekt

PODPORA NOVÝCH SLUŽEB V PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ – AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu čtyř ARP. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

plakat EU