mzcr-1

 

Projekt

PODPORA NOVÝCH SLUŽEB V PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ – AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ

je spolufinancován Evropskou unií a rozpočtem ČR z projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, ev.č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

 

Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti ARP. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním. 01.01.2021 zahájen provoz na adrese Smrková 23.

Spolupracujeme s praktickými lékaři, poskytujeme psychiatrickou péči, nově psychologickou diagnostiku, psychoterapii, sociální poradenství a ambulantní léčbu závislostí.

Cílovou skupinou je celé spektrum pacientů s duševními nemocemi, zvláště pak pacienti s kombinovanou problematikou v oblasti sociální, s potřebou kombinovaně psychoterapeutické a psychofarmakologické péče a pacienti se závislostí.

Návštěva nejlépe po předchozí domluvě (tel: 777732244), v případě akutních stavů bude ošetření provedeno dle časových a personálních možností pracoviště

 

pracovní doba: PhDr. Nová klinický psycholog po-pá 08-16h                           Bc. Vávrová sestra pro péči v psychiatrii po-pá 08-16h     po-pá 08-16h

MUDr. Janů psychiatr návykové nemoci: út 07-15, st 07-17, pá 08-10h          Mgr. Matoušková zdravotně sociální pracovník: út 07-17h, pá 07-17h